DigiPrintNetwork 2015-2017

DigiPrintNetwork projektissa kootaan suomalaisista digitaalisen tulostuksen parissa toimivista pk-yrityksistä toimijaverkosto, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kustomoitavia tuote- ja palvelukonsepteja kuluttajamarkkinoille. Projektissa tehdään kuluttajatutkimusta verkostotutkimuksen kanssa rinnakkain. DigiPrintNetwork projektissa selvitetään, miten yritysverkosto ja kuluttajat jakavat tietoa keskenään. Tavoitteena on auttaa yrityksiä vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää verkkopohjaisen yhteistoimintamallin vaikutusta monipuolisen toimijaverkoston johtamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa tehtyjä tutkimuksia ja toiminnallisessa osiossa testattua toimijaverkostoon pohjautuvaa liiketoimintamallia voidaan hyödyntää eri alojen pk-yritysten toiminnassa. Projektin rahoittaa Tekes ja mukana olevat yritykset.

DigiPrintNetwork concentrates on network collaboration around digital textile printing.

https://wiki.metropolia.fi/display/digiprintnetwork/DigiPrintNetwork
http://dpn.metropolia.fi
https://instagram.com/digiprintnetwork/